Ochrona przeciwwybuchowa

No-Bar® stosowany jako ochrona przeciwwybuchowa – skutecznie chroni zdrowie i życie ludzi znajdujących się w pomieszczeniu przed skutkami eksplozji ładunków wybuchowych, gazów i materiałów łatwopalnych. Zatrzymuje falę ciśnienia wybuchowego i chroni przed odłamkami szkła, które w czasie eksplozji stanowią zagrożenie najwyższego stopnia.

Przy eksplozji 160 kg TNT w odległości 40 m – poziom zagrożenia niski, według standardu GSA.

Przedstawiamy wyniki badań określające możliwości zastosowania systemu No-Bar® w zależności od stopnia zagrożenia przeprowadzony na wniosek amerykańskiej Agencji ds. Redukcji Zagrożenia Obronnego.

system-no-bar-wyniki-badan-dtra

Badania przeprowadzono 10 Września 2004.

 

Zobacz i porównaj – filmy z testów przeciwwybuchowych: